You & Me in a green world

Planten en bomen zijn zeer belangrijk voor de mens. Planten leveren zuurstof, absorberen CO2, brengen waterdamp in de lucht, waardoor ook de luchtvochtigheid verbetert. Daarnaast zuiveren planten via hun bladeren schadelijke stoffen uit de lucht.

De belangrijke rol van planten

Tijdens onze dagelijkse bezigheden spelen planten ook een grote en belangrijke rol. Planten bevorderen de productiviteit en de creativiteit van de mens. De aanwezigheid van planten verhoogt de concentratie, ze bevorderen de sfeer (maken je leefomgeving aantrekkelijker) en verminderen stress. Planten verbeteren de akoestiek in een ruimte (absorberen achtergrondlawaai) en filteren hoge schadelijke frequenties. Mensen voelen zich prettiger in een groene omgeving.

 

Groenere wereld

De wereld groener maken is nodig en haalbaar. De aarde hebben we te leen van onze kinderen en kleinkinderen. We willen zo zuinig mogelijk zijn op de natuur. Wij maken onze keuzes door de beste optie te kiezen voor milieu en medemens.

Waar mogelijk vergroenen we onze omgeving en onze planten leveren we af zonder onnodige toevoegingen.

We hopen dat je met onze planten kiest voor een stukje natuur in je omgeving:

You & Me in a green world.